Thạc sĩ, Bs Hoàng Văn Bảo và CS

Thạc sĩ, BS Hoàng Văn Bảo

Bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật nhi, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn Hà Nội

Thạc sĩ, BS Hoàng Văn Ban

Bác sĩ chuyên khoa chỉnh hình nhi, Bệnh viện Hồng Ngọc Hà Nội