I. PHÂN LOẠI

1. Mốc phân loại

Với tư thế chụp chúc đầu theo Wansgensteen-Rice

P (Pubis): điểm giữa của hóa cốt xương mu.

C (Coccyx): dưới điểm hóa cốt thấp nhất của cột sống 5mm.

I (Ischium): điểm hóa cốt thấp nhất của xương chậu.

Nếu bóng hơi trực tràng:

● Trên tam giác PCI: dị dạng cao.

● Trong tam giác PCI: dị dạng trung gian.

● Dưới điểm I: dị dạng thấp.

2. Bảng phân loại

Theo phân loại của WINGSPREED – 1984.